img
 
elm
Foto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > | »

Elm (Velddiep - Olm)

Zielspotentie:
Verantwoordelijkheid.

Sleutelsymptomen van de negatieve toestand:
Tijdelijke uitputting, inzinking, burned-out
Tijdelijk gevoel niet langer opgewassen te zijn tegen eigen
taken en verantwoordelijkheden
Te kort te schieten
Moedeloosheid
Overmatig plichtsbesef
Overspannenheid
Verlaagde bloeddruk
Tijdelijke faalangst

 

Uitwerking: Neiging tot onbaatzuchtigheid (altruisme). Innerlijke roeping. Verantwoordelijkheid.
Betere balans tussen inspanning en ontspanning.