img
 
rock water
« | < | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |39

Rock Water (Bronwater)

Zielspotentie: Aanpassings vermogen - Innerlijke vrijheid

Sleutelsymptomen negatieve toestand:
Starre inzichten en onderdrukte behoeften
Zelfonderdrukking
Zelfontkenning
Zelfbeteugeling
Zelfverloochening
Martelaarschap voor eigen ideaal
Perfectionisme
Spanningsklachten
Voorbeeld zijn voor anderen
Spartaanse levenswijze - Soberheid
Zelfgenoegzaamheid

Uitwerking: Inzicht en levensvreugde.