img
 
sweet chestnut
« | < | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |39

Sweet Chestnut (Tamme Kastanje)

Zielspotentie: Verlossing

Sleutelsymptomen negatieve toestand:
Volslagen wanhoop - Hopeloosheid
Zielepijn - Diepe smart
Eigen grenzen zijn bereikt
Sombere vooruitzichten
Geloofscrisis - Vertwijfeling - Impasse
Hevigste negatieve psychische toestand
Transformatie

Uitwerking: Uit de as herrijzen. Loutering.