img
 
water violet
« | < | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |39

Water Violet (Waterviolier)

Zielspotentie: Ootmoed - Wijsheid.

Sleutelsymptomen negatieve toestand:
Trotse afstandelijkheid
Willen graag alleen zijn
Innerlijke gereserveerdheid
Superioriteitsgevoel dat isolement schept
Zich uit de hoogte gedragen
Emotionele remmingen
Afstand nemen

Uitwerking: Beminnelijk, zachtmoedig, kalm, tactvol terughoudend.