Centaury ( Duizendguldenkruid)

Zielspotentie: Zelfverwerkelijking – Zelfbestemming

Sleutelsymptomen van de negatieve toestand:
Te gemakkelijk beinvloedbaar
Geen ‘nee’ kunnen zeggen
Willen te graag helpen
Te bereidwillig t.a.v. andermans wensen
Verstoorde wilskracht
Wilszwakte, willoosheid
Relatieproblemen
Onbetrouwbaar door makkelijke beinvloeding
Dienstbaarheid

Uitwerking: Betrokkene kan goed voor zichzelf opkomen, de eigen indentiteit bewaren, dienstbaar zijn naar anderen zonder daarbij de eigen levenstaak uit het oog te verliezen. Met conflicten om leren gaan.