Cerato (Loodkruid):

Zielspotentie:
Innerlijke zekerheid – Intuitie

Sleutelsymptomen van de negatieve toestand:
Onvoldoende vertrouwen in intuitie
Onzekerheid
Alsmaar om raad vragen aan anderen
Imiteren van anderen
Zichzelf wantrouwen
Twijfelen aan eigen bekwaamheid

Uitwerking: Versterkt intuitie, maakt innerlijke stem duidelijker hoorbaar. Droombeeldversterkend.

jke vrede.