Cherry Plum (Kerspruim)

Zielspotentie:
Openheid – Kalmte

Sleutelsymptomen van de negatieve toestand:
Angst voor controle verlies en ontspanning
Angst om verstand te verliezen
Angst voor onbeheerste driftaanvallen
Onderdrukken van problemen
Verslavingsproblemen
Onbeheerstheid
Vertwijfeling
Verdringen van gebeurtenissen in het onderbewuste
Destructieve krachten die niet tegen te houden zijn

Uitwerking: Moed; Kracht; Spontaniteit; De ervaringen integreren in je leven.