Chestnud Bud (knop vd witte Paardenkastanje)

Zielspotentie:
Leren – Materialiseren

Sleutelsymptomen van de negatieve toestand:
Gebrek aan observatie en concentratie
Steeds dezelfde fouten maken
Niets leren uit ondervinding
Onachtzaamheid
Leerblokkades
Uiterlijke realiteit
Periodieke problemen

Uitwerking: Optimaal lering trekken uit gebeurtenissen.