Chicory (Cichorei):

Zielspotentie :
Moederlijkheid – Onbaatzuchtige, universele liefde.

Sleutelsymptomen van de negatieve toestand:
Bezitsdrang – Hebzucht
Bemoeizucht
Eigenliefde- Hoogmoedigheid
Egoisme – Egocentriciteit
Zelfmedelijden
Zorgzaamheid
Corrigeren graag
Verlatingsangst
Overbezorgdheid
Hysterie

Uitwerking: Zich met liefde en toewijding om anderen bekommeren. Onbaatzuchtigheid.