Clematis (Bosrank)

Zielspotentie:
Creatief idealisme.

Sleutelsymptomen van de negatieve toestand:
Dromerig- Dagdromen
Verstrooidheid
Onoplettendheid
Vluchten in illusies en fantasieen
Bewusteloosheid
Onverschilligheid
Vermijdingsdrang
Concentratieproblemen
Neiging tot uittreden
Ver weg zijn

Uitwerking: Meer in het hier en nu gaan leven, confrontaties en uitdagingen leren aangaan.