Crab Apple (Appel)

Zielspotentie: Zuiverheid – Orde – Volkomenheid

Sleutelsymptomen van de negatieve toestand:
Reinigingsremedie – Zuiveringsbloesem
Zich obsessief innerlijk of uitwendig onrein voelen
Moedeloosheid
Wanhoop
Idee-fix
Zelfafkeer
Huidklachten zoals acne en psoriasis
Dwanggedachten – Dwanghandelingen
Fobieen zoals smetvrees
Afkicken van bv drugs, alcohol, kater

Uitwerking: Dingen in het juiste perspectief gaan zien.