Elm (Velddiep – Olm)

Zielspotentie:
Verantwoordelijkheid.

Sleutelsymptomen van de negatieve toestand:
Tijdelijke uitputting, inzinking, burned-out
Tijdelijk gevoel niet langer opgewassen te zijn tegen eigen
taken en verantwoordelijkheden
Te kort te schieten
Moedeloosheid
Overmatig plichtsbesef
Overspannenheid
Verlaagde bloeddruk
Tijdelijke faalangst

Uitwerking: Neiging tot onbaatzuchtigheid (altruisme). Innerlijke roeping. Verantwoordelijkheid.
Betere balans tussen inspanning en ontspanning.