Gentian (Gentiaan)

Zielspotentie: Geloof

Sleutelsymptomen van de negatieve toestand:
Twijfel – Scepsis
Ontmoediging bij tegenslag – Pessimisme
Depressie door bekende oorzaak
Moedeloosheid
Neerslachtigheid – Zingevingsproblemen
Onzekerheid
Eigenwaan
Ontwetendheid

Uitwerking :Vertrouwen op een goede (juiste) afloop. Optimisme.