Heather (Struikheide, blauwroze en wit)

Zielspotentie: Invoelingsvermogen – Hulpvaardigheid

Sleutelsymptomen van de negatieve toestand:
Behoeftige kleine kind
Egocentrich
Voortdurend met zichzelf bezig
Een publiek nodig hebben.
Anderen nodig hebben om te klagen
Bezorgd over zichzelf
Afhankelijkheid
Emotioneel ondervoed
Zich alleen voelen
Opdringerigheid
Verlatingsangst

Uitwerking: Begrijpende volwassene. Rust in jezelf vinden. Emotionele zelfstandigheid. Aandacht hebben voor en geven aan anderen ipv alleen zichzelf.