Holly (Hulst)

Zielspotentie: De goddelijke allesomvattende liefde

Sleutelsymptomen van de negatieve toestand:
Wantrouwen
Jaloezie
Achterdocht – Wantrouwen
Haat
Afgunst
Paranoia
Wraak
Kwellingen
Inwendig lijden
Eenzaamheid
Uit dit ook allemaal (in tegenstelling tot Willow type)

Uitwerking: Betrokkene leeft in innerlijke harmonie en straalt liefde uit.