Larch (Lariks)

Zielspotentie: Zelfvertrouwen

Sleutelsymptomen van de negatieve toestand:
Faalangst
Minderwaardigheids gevoelens
Geen zelfvertrouwen
Moedeloosheid
Zelfonderschatting
Gebrek aan flexibiliteit
Negatieve ervaringen uit het verleden

Uitwerking: Erkennen van de eigen kwaliteiten. Risico’s durven nemen.