Pine (Grove Den – Pijnboom)

Zielspotentie: Spijt – Vergiffenis schenken.

Sleutelsymptomen negatieve toestand:
Schuldgevoelens
Zelfverwijt
Steeds excuses maken
Schuldcomplex
Moedeloosheid
Wanhoop
Depressies
Perfectionisme
Introvert
Sorry dat ik besta
Liefde schenken zonder zelf liefde terug te ontvangen

Uitwerking: Vergeven en vergeten. Gezonde vorm van eigenbelang en zelfbehoud.