Rescue Remedy (Eerste Hulp Remedie)

Deze bestaat uit een combinatie van: Cherry Plum, Clematis, Impatience, Rock Rose en Star of Bethlehem.

Zielspotentie’s: Opwekking – Standvastigheid – Kalmte – Geduld.
Sleutelsymptomen negatieve toestand: Shock
Plotseling verdriet
Vertwijfeling
Ongelukken
Noodgevallen
Geboorte trauma
Paniek
Wanhoop
Lichamelijk letsel

Uitwerking: Heilzame werking in allerlei acute situaties. Voorkomt flauwvallen, geeft moed, rust, ontspanning en is een balsem voor de ziel.