Rock Water (Bronwater)

Zielspotentie: Aanpassings vermogen – Innerlijke vrijheid

Sleutelsymptomen negatieve toestand:
Starre inzichten en onderdrukte behoeften
Zelfonderdrukking
Zelfontkenning
Zelfbeteugeling
Zelfverloochening
Martelaarschap voor eigen ideaal
Perfectionisme
Spanningsklachten
Voorbeeld zijn voor anderen
Spartaanse levenswijze – Soberheid
Zelfgenoegzaamheid

Uitwerking: Inzicht en levensvreugde.