Sweet Chestnut (Tamme Kastanje)

Zielspotentie: Verlossing

Sleutelsymptomen negatieve toestand:
Volslagen wanhoop – Hopeloosheid
Zielepijn – Diepe smart
Eigen grenzen zijn bereikt
Sombere vooruitzichten
Geloofscrisis – Vertwijfeling – Impasse
Hevigste negatieve psychische toestand
Transformatie

Uitwerking: Uit de as herrijzen. Loutering.