Water Violet (Waterviolier)

Zielspotentie: Grootmoed – Wijsheid.

Sleutelsymptomen negatieve toestand:
Trotse afstandelijkheid
Willen graag alleen zijn
Innerlijke gereserveerdheid
Superioriteitsgevoel dat isolement schept
Zich uit de hoogte gedragen
Emotionele remmingen
Afstand nemen

Uitwerking: Beminnelijk, zachtmoedig, kalm, tactvol terughoudend.