Agremony (Agrimomie-Akkermunt):

Zielspotentie: Vreugde, Confrontaties aangaan

Sleutelsymptomen van de negatieve toestand: Zij die hun zorgen achter humor verbergen
Overgevoelig voor ruzie of discussie
Geestelijke kwelling
Verborgen zorgen
Schijnbaar opgewekt, vrolijk en zorgeloos
Slapeloosheid door innerlijke onrust
Vermijdingsgedrag
Heimelijke verslavings problemen
Huidklachten
Veel doen ter wille van de lieve vrede

Uitwerking: Evenwichtigheid; objectiviteit; innerlijke blijmoedigheid; spontaniteit; innerlijke vrede.