Oak (Eik)

Zielspotentie: Kracht – Uithoudingsvermogen

Sleutelsymptomen van de negatieve toestand:
Wanhoop maar onophoudelijke inspanning
Teneergeslagen uitgeputte strijder die desondanks moe-
dig voortgaat en nooit opgeeft.
Moedeloosheid
Doorzetten
Ontspannings problemen
Onbuigzaamheid
Chronische oververmoeidheid
Overmatig plichtsbesef
Verantwoordelijksheid gevoel

Uitwerking: Betrokkene heeft een groot uithoudingsvermogen, is betrouwbaar, standvastig, sterk en verstandig.
Gevoel en vitaliteit krijgen nieuwe impulsen: Levensvreugde.