Scleranthus (Hardbloem)

Zielspotentie: Innerlijk evenwicht – Eenheid in veelzijdigheid

Sleutelsymptomen negatieve toestand:
Besluiteloosheid
Grilligheid
Onzekerheid
Wisselende stemmingen (uitersten)
Gebrek aan innerlijk evenwicht
Onrust
Onevenwichtigheid
Geen keuze uit twee dingen kunnen maken
Concentratie gebrek
Vraagt zelden om raad (tegenovergestelde van Cerato-type)

Uitwerking: Concentratievermogen. Besluitvaardigheid. Innerlijk evenwicht.